9. Documenten verdiepende dialoog

Deze pagina biedt een overzicht van de linken naar de gevraagde documenten ter voorbereiding van de verdiepende dialooggesprekken.

  1. LUCA-brede documenten
  2. Opleidingsportfolio
  3. Opleidingsspecifieke documenten

9.1 LUCA-brede documenten

Beleids- en Budgetcommissie

De Beleids- en Budgetcommissies komen halfjaarlijks samen (zie xxx). In de transitie naar één.LUCA zijn de commissies van november 2023 in een andere samenstelling samengekomen dan in mei 2023 (en beschreven in hoofdstuk 3.x).

Om de transitie in de commissies zichtbaar te maken geven we graag beide verslagen mee:

opleidingsportfolio

9.2 Opleidingsportfolio

Een opleiding houdt een portfolio bij: een verzameling van activiteiten, plannen,
realisaties en reflecties, waarbij de betrokkenheid van stakeholders helder terug
te vinden is. Ook enquêteresultaten en onderwijsstatistieken zijn hierin terug te
vinden, met aanduiding van de reflecties en eventuele acties die ondernomen
zijn in opvolging van deze info. Het opleidingsportfolio is steeds actueel en toont
welke stappen de opleiding gezet heeft en welke verbeteringen gerealiseerd zijn.
De negen kwaliteitskenmerken bepalen de structuur van het opleidingsportfolio.

Login & toegang

Het opleidingsportfolio is een digitale bestandsbibliotheek die openstaat voor alle medewerkers van LUCA (en leden van de KOPERA-panels). De toegang is steeds gekoppeld aan een persoonsgebonden login. Voor de instellingsreview geven we alle leden van het panel toegang om basis van het aangeleverde emailadres.

Inloggen is mogelijk via deze link: https://kuleuven.sharepoint.com/sites/T0004410/SitePages/Opleidingsportfolio%20instellingsreview.aspx?ga=1

Via https://kuleuven.mediaspace.kaltura.com/media/Wegwijs+portfolio+opleidingen+op+MyLUCA/1_4b5xnc2f kan u een filmpje bekijken over hoe het portfolio werkt.

Bij het (eerste keer) inloggen wordt er nog een beveiligingscode verzonden naar het emailadres. Indien er problemen zijn met de toegang kan u altijd de IT-helpdesk contacteren via helpdeskATluca-arts.be

Opleidingsportfolio

Inhoud

De portfolio’s zijn gestructureerd op basis van de kwaliteitskenmerken. Je kan de documenten bekijken door links van het kwaliteitskenmerk op het pijltje te klikken om de bestanden open te vouwen. Je kan ook op de naam van het kenmerk zelf klikken, maar dan ga je enkel de bestanden van dat kenmerk zien. (zie screenshot)

Je ziet hierbij drie of vier kolommen

  • Academiejaar (standaard zie je de documenten met koppeling voor dit academiejaar en deze niet gekoppeld aan één bepaald jaar);
  • Naam van het bestand;
  • Belang (must read, nice to read);
  • Kwaliteitskenmerk (indien je via het pijltje de lijst opende).

Het portfolio is een levende tool. Tijdens de looptijd van de instellingsreview kunnen er dus wijzigingen optreden in de beschikbare documentenlijst.

9.3 Opleidingsdocumenten

Hieronder staan per opleiding de gevraagde documenten. Een aantal van deze documenten vind je ook in het opleidingsportfolio (zie sectie 9.2 over hoe in te loggen in het portfolio).

Voor de opleidingen die nog niet in KOPERA 2.0-cyclus bevinden is er geen kritische reflectie voorhanden, maar wel een opleidingsbeleidsplan met profieltekst.

De LUCA-website heeft geen pagina’s per decretaal diploma, maar per afstudeerrichting.