6. Besluit

LUCA is gegroeid. Studentenaantallen stijgen al enkele jaren, en de onderzoeksactiviteiten nemen gestaag toe. Maar ook figuurlijk is LUCA gegroeid. De jonge fusiehogeschool in financiële problemen is in een tiental jaar tijd een gezonde organisatie geworden. Aarzeling en fragmentatie hebben plaatsgemaakt voor effectieve participatie en samenwerking. Het vertrouwen is hersteld.

Het kloppend hart van de School of Arts, zijn de opleidingen waar gedreven docenten studenten intensief begeleiden in hun artistieke ontplooiing. Op hun beurt nemen die studenten de School of Arts op sleeptouw. Zij zetten fundamentele thema’s op de agenda, net zoals de onderzoekers dat doen. Het ondernemerschap van die laatsten hielp het artistiek onderzoek uitbouwen tot een volwaardige poot van de onderzoekswaaier. Getuige daarvan is ook de erkenning van artistiek onderzoek binnen een eigen universitaire faculteit.

Toenemende samenwerkingsverbanden over opleidingen, onderzoekseenheden en campussen heen vormen de basis waarop we nu ook de structuren afstemmen tot “één.LUCA”. Tegelijkertijd openen internationale projecten de blik naar buiten. Ze maken LUCA zichtbaar als actieve speler binnen een breed en boeiend netwerk.

Samen met het succes van LUCA als School of Arts, groeide ook het beleidsvoerend vermogen van LUCA als organisatie. Er kwamen instellingsbrede beleidskaders waarbinnen de decentrale dynamiek maximaal kan renderen. Dankzij een beleidscyclus in dialoog en co-creatie, is er centraal overzicht en mogelijkheid tot sturing. Integraal onderdeel van die beleidscyclus is het KOPERA-kader, dat garant staat voor de opleidingskwaliteit. Die aanpak zelf doorliep eveneens een PDCA-cyclus. Ze werd doorlopen, geëvalueerd, bijgestuurd en opnieuw toegepast.

We hopen dat deze kritische reflectie aanzet om samen met de hele gemeenschap van LUCA het vertrouwen uit te spreken dat kwaliteit onze drijfveer is.

Op het einde van deze tekst kijken we echter nog één keer achterom, dankbaar voor de inspanningen van zovelen die LUCA lieten uitgroeien tot de prachtige School of Arts die ze vandaag is, en ook zal blijven.